Zorgbeveiliging een apart type beveiliging

Beveiliging in de gezondheidszorg moet worden beschouwd als een gespecialiseerd vakgebied. Het veralgemeende idee dat beveiliging in de gezondheidszorg een façade, een aanwezigheid of een soort naleving tactiek is, is archaïsch. In de loop der jaren is het beveiligingsvak uitgegroeid tot een eervol en doelgericht vakgebied, met name in de gezondheidszorg. Bedrijven die zorgbeveiliging hebben, hetzij op contractbasis of intern, moeten niet worden gezien als vooruitstrevend, maar als de norm.

Veiligheid boven alles

Personeel en patiënten weten dat zij naar een veilige plaats komen, en dat is de missie van de beveiliging van de gezondheidszorg. Structuur, de steun van een juridische afdeling, het management van een faciliteit, de missieverklaring, beleid en procedures, routinematige beveiligingsactiviteiten, communicatiemiddelen, observatiemiddelen, budgetten en alle toegewezen trainingstijd zijn noodzakelijk voor een solide, betrouwbaar en eerlijk beveiligingsteam.

De cultuur veranderen

Op de zeldzame dagen dat er geen beveiligingsincidenten plaatsvinden, is de beveiligingsmedewerker in de gezondheidszorg meestal niet opgelucht. Maar denkt hij na over eerdere incidenten en problemen die zich hebben voorgedaan, en analyseert hij zelf hoe hij de situatie beter had kunnen aanpakken. Elke beveiligingsbeambte die een tijd in de gezondheidszorgbeveiliging heeft gewerkt, kan uitleggen hoe adrenaline aanvoelt, en ook hoe bezorgd hij is over zijn reactie.

Beveiligingsreacties op escalerende problemen of bedreigingen zijn het verschil tussen een goede dag en een hele slechte dag. Als je op de verkeerde manier reageert, kunnen veel patiënten, personeel of omstanders naar je reactie kijken. De gezondheidszorg in de gemeenschap heeft te maken met mensen van alle rangen en standen. Waaronder mensen met meerdere psychiatrische stoornissen, drugsverslaving, zelfmoordgedachten, depressie, sombere diagnoses. En andere problemen die ervoor kunnen zorgen dat mensen gestrest en emotioneel geladen zijn met onvoorspelbare reacties, waardoor de veiligheid in het geding komt.

Vertrouwen, professionaliteit en kennis

Wanneer de beveiliging reageert met vertrouwen, professionaliteit en kennis, bouwt het beveiligingsteam vertrouwen op. Het personeel zal zien dat de beveiliging hun patiënten met zorg en begrip behandelt, terwijl ze hen doorverwijzen. Wat de weg vrijmaakt voor toekomstige veiligheid, omdat het personeel zal leren de beveiliging te bellen in plaats van op zichzelf te vertrouwen. Gedragsdeskundigen, tandartsen en artsen kunnen zich allemaal op hun patiënten richten terwijl de beveiliging observeert, begrip toont, reageert of doorverwijst.

Het veranderen van de cultuur en mentaliteit van een organisatie als het gaat om beveiliging moet onder meer bestaan uit het opzetten van een trainingsprogramma met solide beleidslijnen en procedures die groei binnen de beveiligingsafdeling mogelijk maken. Zodat een medewerker de mogelijkheid ziet om te groeien in zijn beroep en als persoon. Niemand wordt wakker en zegt: “Ik wil veiligheidsbeambte in de gezondheidszorg worden.

Het opbouwen van een open communicatie tussen veiligheidsfunctionarissen zorgt voor succes voor iedereen. Daarnaast geeft dit veiligheidsfunctionarissen het gevoel dat ze gewaardeerd worden en nodig zijn. Leidinggevenden moeten openstaan voor dingen die veiligheidsfunctionarissen zeggen en hen toestaan hun mening te delen. Dit kan helpen vertrouwen op te bouwen. Geef uitleg waarom een idee wel of niet werkt. In plaats van het idee van een lid van het beveiligingsteam af te wijzen. Dit kan helpen bij het opbouwen van respect en het bevorderen van meer kennis bij het beveiligingsteam.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Terug naar boven