Gehoor laten testen

Goed kunnen horen is van groot belang. Door beschadiging of het ouder worden, neemt de kwaliteit van het gehoor af en ontstaat gehoorverlies. Om verdere verslechtering te voorkomen, is het aan te raden om je gehoor te laten testen. Zo weet je direct hoe jouw gehoor eraan toe is.
Als je een gehoortest wilt laten doen, is een afspraak met een audicien de eerste stap. Voor de gehoortest wordt afgenomen, zullen er meerdere vragen aan jou worden gesteld. Hierbij kan je denken aan de vraag, of jij bent blootgesteld aan te luide geluidsvolumes, of je zelf denkt dat jouw gehoor minder is geworden en sinds wanneer jij denkt dat jouw gehoor verslechterd is.

Gehoortest

Als voorbereiding op de gehoortest is het van belang, goed uitgerust op de afspraak te verschijnen. Door ontspannen aan de gehoortest te beginnen, zal het resultaat van de test betrouwbaar zijn. Om precies te kunnen meten, welke frequenties worden waargenomen door jouw gehoor, vindt de gehoortest plaats in een geluidsdichte of geluidsgeïsoleerde ruimte. Je krijgt een hoofdtelefoon op jouw hoofd en vervolgens krijg jij tonen in verschillende volumes, c.q. frequenties te horen. De tonen zullen variëren van zeer laag tot zeer hoog, om zo goed te kunnen vaststellen, in welke gebieden van het gehoor eventueel geluidsverlies wordt waargenomen. Aan jou wordt dan gevraagd een knopje in te drukken, zodra je de toon hoort. Zo weet de audicien exact, welke tonen jouw gehoor goed opvangt.

Gehoorapparaat

Als uit de test blijkt, dat jij een gehoorapparaat nodig hebt, dan zal de audicien jou een aantal opties aandragen. De keuzes die de audicien jou voorlegt, is van meerdere factoren afhankelijk. De allerbelangrijkste factor, is de mate van jouw gehoorverlies en of het gehoorverlies slechts één kant van jouw gehoor treft, of beide zijden. Ook het, al dan nie, hebben van tinnitus (een blijvende pieptoon), ten gevolge van een beschadiging is van belang. Tot slot is het nog zaak om in kaart te brengen, hoeveel geld een gehoorapparaat van jou mag kosten en wat de zorgverzekering daaraan eventueel bijdraagt. Een gehoorapparaat zal enkele honderden, tot enkele duizenden euro’s gaan kosten. Dit is uiteraard afhankelijk, van de mate, waarin het toestel geavanceerd vervaardigd moet worden. Hoe meer functies, hoe duurder het gehoorapparaat.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *